133 Галузеве машинобудування / 105 / Металорізальні верстати та системи + Комп`ютерна хімічна інженерія + Обладнання нафто- та газопереробних виробництв

Notice: Undefined offset: 72 in /var/www/vhosts/sumdu.edu.ua/__ce.sumdu.edu.ua/libraries/src/Access/Access.php on line 608

Notice: Trying to get property 'rules' of non-object in /var/www/vhosts/sumdu.edu.ua/__ce.sumdu.edu.ua/libraries/src/Access/Access.php on line 608

Notice: Undefined offset: 72 in /var/www/vhosts/sumdu.edu.ua/__ce.sumdu.edu.ua/libraries/src/Access/Access.php on line 613

Notice: Trying to get property 'rules' of non-object in /var/www/vhosts/sumdu.edu.ua/__ce.sumdu.edu.ua/libraries/src/Access/Access.php on line 613

РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни “Технологічні лінії та комплекси нафтопереробних виробництв” (форма навчання - денна)
РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни “Технологічні лінії та комплекси нафтопереробних виробництв” (форма навчання - заочна)

РЕГЛАМЕНТ модульно-рейтингової системи контролю і оцінювання з навчальної дисципліни “Технологічні лінії та комплекси нафтопереробних виробництв”

Навчально-методичні матеріали для забезпечення самостійної роботи
(в т. ч. електронні засоби навчання для виконання лабораторних та індивідуальних завдань)

Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Технологічні лінії та комплекси нафто- і газопереробних виробництв" зі спец. 7.090220 "Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів": для студ. денної і заочної форм навчання / О. О. Ляпощенко, В. І. Склабінський. — Суми : СумДУ, 2007. — 36 с. — 2-64.

Download-buttonЗАВАНТАЖИТИ шаблон для виконання РОЗРАХУНКОВОЇ РОБОТИ з дисципліни "Технологічні лінії та комплекси нафтопереробних виробництв" (форма навчання - заочна) >>

Эмирджанов Р.Т., Лемберанский Р.А. Основы технологических расчетов в нефтепереработке и нефтехимии: Учеб. пособие для вузов. - М.: Химия, 1989. - 191с.

Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи «Дослідження гідродинаміки віялового розпилювача для масообмінних апаратів» з дисципліни «Технологічні лінії і комплекси»: для студ. спец. 7(8).090220 «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів» денної та заочної форм навчання / О. О. Ляпощенко, А. Є. Артюхов. — Суми : СумДУ, 2009. — 12 с. — 1-46.

Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи «Дослідження зрошувачів, що обертаються, для насадкових апаратів» з дисципліни «Технологічні лінії і комплекси»: для студ. спец. 7(8).090220 «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів» денної та заочної форм навчання / О. О. Ляпощенко, А. Є. Артюхов. — Суми : СумДУ, 2009. — 14 с. — 1-62.

Download-buttonЗАВАНТАЖИТИ шаблон для виконання ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ з дисципліни "Технологічні лінії та комплекси нафтопереробних виробництв" >>

3D тренажери по основних установках на нафтопереробному та газопереробному заводах:

04 листопада 2022
Постановою Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки від 04 листопада 2022 року призначено стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених з листопада 2022 року.
10 жовтня 2022
Згідно з наказом МОН України #894 від 10.10.2022 утворено спеціалізовану вчену раду Д 55.051.04 з присудження наукового ступеня доктора наук зі спеціальностей 21.06.01 «Екологічна безпека» та 05.17.08 «Процеси та обладнання хімічної технології» в Сумському державному університеті строком на три роки.
08 червня 2022
8 червня розпочала роботу п’ята Міжнародна конференція «International Conference on Design, Simulation, Manufacturing: The Innovation Exchange» (DSMIE), постійним організатором якої є Сумський державний університет.
29 травня 2022
День Хіміка — професійне свято працівників хімічної та нафтохімічної промисловостей України. Відзначається щорічно в останню неділю травня. Свято встановлено в Україні «…На підтримку ініціативи працівників хімічної та нафтохімічної промисловості України…» згідно з Указом Президента України «Про День хіміка» від 7 травня 1994 р. № 219/94.

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Україна, 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова 2,
факультет технічних систем та енергоефективних технологій (ТеСЕТ)
кафедра «Хімічної інженерії,  Лабораторний корпус "А".

e-mail: [email protected],

            [email protected]

тел. +38(0542)33-71-24, 68-77-95, 33-70-73;

тел./факс +38(0542)33-40-58, 33-71-42.