Відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України, за особливі успіхи у навчанні, науковій роботі та громадській діяльності, 9 студентам Сумського державного університету (СумДУ) призначено іменні стипендії Верховної Ради України, а також академічні стипендії Президента України та імені М. С. Грушевського, серед яких і студент факультету технічних систем та енергоефективних технологій СумДУ.

Так, студент здобувач cтупеня магістр кафедри хімічної інженерії Костянтин НІЧВОЛОДІН  удостоєний академічної стипендії Президента України на 2021/2022 н.р.

(Наказ №1037 Міністерства освіти і науки України від 29 вересня 2021 року згідно з Положенням про порядок призначення академічних стипендій Президента України студента та аспірантам ВНЗ, затвердженим Постановою №744 Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1994 року). Він є учасником II туру Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт, є одним з виконавців НДР № 0120U102036 «Створення нових гранульованих матеріалів для ядерного палива та каталізаторів в активному гідродинамічному середовищі». Студент є співавтором 2 наукових статей у фахових виданнях, а також отриманих 4 патентів України на корисну модель, прийняв участь у 5 міжнародних наукових конференціях. Активно займається науковою роботою зі студентами молодших курсів. Зараз Нічволодін Костянтин активно займається підготовкою магістерської роботи за темою "Установка виробництва мінеральних добрив. Розробити та модернізувати тарільчастий гранулятор." (наук. керівник - канд. техн. наук, докторант Максим СКИДАНЕНКО).

 

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Україна, 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова 2,
факультет технічних систем та енергоефективних технологій (ТеСЕТ)
кафедра «Хімічної інженерії,  Лабораторний корпус "А".

e-mail: [email protected],

            [email protected]

тел. +38(0542)33-71-24, 68-77-95, 33-70-73;

тел./факс +38(0542)33-40-58, 33-71-42.