TUKE

У період з 1 травня 2021 року по 31 жовтня 2021 року старший викладач кафедри хімічної інженерії к.т.н. Руслан Острога проводить наукове дослідження, яке відбувається на базі факультету машинобудування Технічного університету у Кошицях (TUKE, Словацька Республіка) за підтримки Національної Стипендіальної Програми Словацької Республіки.

Тема наукового стажування: «Дослідження режимно-технологічних параметрів роботи багатоступеневих гравітаційних апаратів псевдозрідженого шару». Дослідження спрямовані на визначення впливу конструктивних параметрів перфорованих поличних контактів на характер розподілу однофазного і газодисперсного потоків в робочому обсязі апарату та виявлення робочих гідродинамічних режимів зважування твердих частинок на полиці. Окремим питанням є вивчення особливостей міжфазного теплообміну у зваженому газодисперсному шарі та розроблення теоретичної моделі. За отриманими результатами наукового стажування підготовлено наукові публікації за тематикою досліджень у співавторстві з іноземними партнерами. Також успішно проходить налагодження міжгалузевих та партнерських зв’язків з іноземними вишами завдяки підтримці професора кафедри прикладної механіки і машинобудування TUKE Йозефу Боцко.

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Україна, 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова 2,
факультет технічних систем та енергоефективних технологій (ТеСЕТ)
кафедра «Хімічної інженерії,  Лабораторний корпус "А".

e-mail: [email protected],

            [email protected]

тел. +38(0542)33-71-24, 68-77-95, 33-70-73;

тел./факс +38(0542)33-40-58, 33-71-42.