У період з 16 листопада 2020 року по 2 березня 2021 року науковці кафедри хімічної інженерії беруть участь у науковому стажуванні, яке відбувається на базі факультету виробничих технологій Технічного університету у Кошицях (TUKE, Словацька Республіка).

Теми наукового стажування: «Числове моделювання процесів вібраційного гранулювання в активному гідродинамічному середовищі» – докторант Максим Скиданенко, «Гідродинамічні та тепломасообміні характеристики модульних комбінованих тарілчасто-насадкових контактних секцій» – аспірант Олег Хухрянський.

Стажування проходить за допомогою онлайн технологій. Моделі, створені нашими науковцями, наразі досліджуються закордонними науковцями. За отриманими результатами наукового стажування учасниками готуються наукові публікації за тематикою досліджень у спіавторстві з іноземними партнерами. 

Учасники стажування дуже вдячні за підтримку та науковий досвід заст. декана факультету ТеСЕТ СумДУ з міжнародних відносин, д.т.н., проф. Віталію Іванову, а також заст. декана факультету виробничих технологій TUKE з питань розвитку та зовнішніх зв’язків, PhD., prof. Ing. Яну Пітелю за співпрацю.

https://new.teset.sumdu.edu.ua/uk/news/83-spivrobitniki-fakultetu-prokhodyat-mizhnarodne-naukove-stazhuvannya-u-tekhnichnomu-universiteti-v-koshitse.html

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Україна, 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова 2,
факультет технічних систем та енергоефективних технологій (ТеСЕТ)
кафедра «Хімічної інженерії,  Лабораторний корпус "А".

e-mail: [email protected],

            [email protected]

тел. +38(0542)33-71-24, 68-77-95, 33-70-73;

тел./факс +38(0542)33-40-58, 33-71-42.