Курсове проектування є важливою складовою навчального плану підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів. Курсове проектування є заключним етапом вивчення студентами дисциплін спеціальної підготовки за напрямом підготовки 050503 - машинобудування (фахове спрямування 05050315 - обладнання хiмiчних виробництв i підприємств будівельних матерiалiв). Курсовий проект з дисциплін спеціалізації є комплексним завданням, що узагальнює знання, отримані студентами під час вивчення фундаментальних, професійно-орієнтованих та спеціальних дисциплін, і має на меті підготувати основу для виконання випускних кваліфікаційних робіт бакалавра та магістра.

Навчально-методичні матеріали для забезпечення самостійної роботи
(в т. ч. електронні засоби навчання для виконання індивідуальних завдань)

ocw.sumdu.edu.uaДИСТАНЦІЙНИЙ КУРС до виконання комплексного курсового проекту зі спеціальності 7(8).05050315 - обладнання хiмiчних виробництв i підприємств будівельних матерiалiв) >>
Якщо Ви не підключені до вивчення та не маєте облікового запису, то пройдіть авторизацію на сайті дистанційного навчання в СумДУ за наступними реєстраційними даними щоб увійти до системи для вільного (безкоштовного) доступу:
логін: engineering
пароль: engineering
© 2006-2014 СумДУ. Усi права захищенi. При використанні матеріалів гіперпосилання на ресурс обов'язкове

Методические указания к курсовому проектированию по дисциплине "Процессы и аппараты химической технологии" специальности 8.090220 "Оборудование химических производств и предприятий строительных материалов": для студ. дневной и заочной форм обучения / А. П. Врагов. — Сумы : СумГУ, 2002. — 39 с.

Методичні вказівки до виконання курсового проекту (роботи) з дисципліни «Розрахунок і конструювання машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв» / Укладачі: В.А. Смірнов, В.Я. Стороженко. - Суми: Вид-во СумДУ, 2008. - 120 с.

Загальні методичні вказівки до виконання комплексного курсового проекту з дисциплін за професійним напрямом 0902 "Інженерна механіка" зі спеціальності 6.090220 "Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів" [Текст] : для студ. денної та заочної форм навчання / С. М. Яхненко, С. І. Якушко. — Суми : СумДУ, 2007. — 27 с.

Методичні вказівки до виконання комплексного курсового проекту з дисциплін спеціалізації: для студ. спец. 7.090220, 8.090220 "Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів" денної та заочної форм навчання / А. П. Врагов, Л. Г. Кірний. — Суми : СумДУ, 2003. — 37 с.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Проектування хімічних підприємств та основи САПР": для студ. спец. 7.090220, 8.090220 "Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів" денної та заочної форм навчання / О. О. Ляпощенко, В. М. Маренок. — Суми : СумДУ, 2009. — 22 с.

1 АСи комп’ютерного 3D-моделювання Александр Ляпощенко 10531

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Україна, 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова 2,
факультет технічних систем та енергоефективних технологій (ТеСЕТ)
кафедра «Хімічної інженерії,  Лабораторний корпус "А".

e-mail: [email protected],

            [email protected]

тел. +38(0542)33-71-24, 68-77-95, 33-70-73;

тел./факс +38(0542)33-40-58, 33-71-42.