Автор:

Склабінський В.І.
докт. техн. наук, професор

Сутність розробки, її опис, основні характеристики. У Сумському державному університеті (СумДУ) були проведені роботи пов'язані з одержанням ядерного палива мокрохімічними методами. Це обґрунтовується знаходженням ядерних матеріалів у формі нітратних розчинів після вторинної переробки опроміненого палива. Ці розчини є вихідним продуктом для мокрохімічних способів одержання часток. СумДУ має досвід у розробці й створенні встаткування для мокрохімічного способу одержання мікросфер із солей розчинів торію, урану або їх суміші.
Мокрохімічний спосіб реалізується за наступною структурною схемою:
Грануляція ядерного атомного палива

На початку з вихідних розчинів важких металів готуються робочі розчини зі специфічними властивостями. Потім ці розчини за допомогою обладнання диспергуються на окремі краплі. Краплі стають твердими у рідкій фазі.
На стадії промивання гель-часток відбувається відмивання часток від нітратів. У деяких випадках ця операція практично може не вимагатися, тому що нітрогрупи можуть бути вилучені ще при підготовці робочих розчинів.
Стадія сушіння призначена для додання гель-сферам необхідної міцності.
Наступна операція кінцева. Це відновлення й спікання, які залежно від необхідних властивостей кінцевого продукту і його хімічного складу, також можуть мати свої специфічні вимоги.
Зважаючи на те, що спечені гранули палива покриваються піролітично осадженим вуглецем, то одержувані гранули повинні мати монодисперсну фракційну сполуку.
Стан готовності розробки до впровадження, результати. СумДУ має досвід розробки технології й апаратурного оформлення процесу виробництва мікросфер у рідкій фазі з діаметром часток 0,2-2,5 мм. Розроблене встаткування дозволяє одержувати частки з розміром основної фракції dср±10% - не менш 90%.
Розробка даної технології й апаратурного оформлення дозволяє використовувати наявний науково-технічний потенціал СумДУ для проведення робіт в області створення технології й устаткування одержання мікросфер ядерного палива на основі сполук урану.

Контактна інформація:
Україна, 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова 2
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ,
факультет технічних систем та енергоефективних технологій
завідувач кафедри «Процеси та обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв»,
докт. техн. наук, професор
СКЛАБІНСЬКИЙ ВСЕВОЛОД ІВАНОВИЧ
тел: +38(0542)33-71-24
моб.: +38(066)628-84-83
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Україна, 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова 2,
факультет технічних систем та енергоефективних технологій (ТеСЕТ)
кафедра «Хімічної інженерії,  Лабораторний корпус "А".

e-mail: [email protected],

            [email protected]

тел. +38(0542)33-71-24, 68-77-95, 33-70-73;

тел./факс +38(0542)33-40-58, 33-71-42.