Традиційно, після видобутку нафти для її підготовки до транспортування на нафтопереробні заводи застосовується цілий комплекс громіздкого та коштовного технологічного нафтогазового обладнання (трубчасті печі та нагрівачі нафти, відстійники, електродегідратори, деемульсатори, сепаратори). На сучасно обладнаних нафтових промислах популярним є використання альтернативних модульних установок підготовки нафти, що конструктивно об’єднують електродегідратори з блоками підігріву нафти та сепарації.

ТРИФАЗНИЙ СЕПАРАТОР НАФТОГАЗОВОДОРОЗДІЛЮВАЧ
ТИПУ «HEATER-TREATER» (ПІДІГРІВАЧ-ДЕЕМУЛЬСАТОР)

Heater-TreaterАвтори:
Склабінський В.І.
докт. техн. наук, професор
Ляпощенко О.О.,
канд. техн. наук, доцент

Сутність розробки, її опис, основні характеристики. Нафтогазоводорзділювач (НГВРП) типу «HEATER-TREATER» (підігрівач-деемульсатор) являє собою блочний горизонтальний трифазний сепаратор з вбудованим трубним нагрівачем прямого нагріву для підігріву та дегазації сирої нафти, який додатково оснащено секціями електростатичної коалесценції, жалюзійними пакетами насадки типу ACS Plate-Pak™ та Stokes-Pak™ для сепарації водонафтової емульсії, сітчастим відбійником бризкотумановловлювачем типу Sulzer KnitMesh V-MISTER™ для сепарації попутного нафтового газу, вихровим газосепаратором-вологовідділювачем тонкої очистки паливного газу. При проектуванні окремо приділено увагу питанням енергоефективності та енергозбереження. При експлуатації апарату в якості паливного газу використовується виключно попутний нафтовий газ, який виділяється в апараті при дегазації нафти.
Інтелектуальний захист розробки. В основу способів сепарації та конструкцій нафтогазових і трифазних сепараторів покладено принципово нові та оригінальні рішення. Сумський державний університет (СумДУ) є заявником, а, отже, і власником, 17 патентів на корисну модель/винахід на способи та апаратурне оформлення процесів інерційно-фільтруючої сепарації та коалесценції.
Порівняння зі світовими аналогами: за основними технічними характеристиками НГВРП не поступається відомим світовим аналогам: апаратам «Heater-Treater» фірм«Cameron’s NATCO» (США), «Sivalls, Inc.» (США), «EN-FAB, Inc.» (США), апарату «Free Water Knock-Out» (FWKO) виробництва «Maloney Industries, Inc.» (Канада) та НГВРП конструкції ОАО «ВНИИнефтемаш», що виготовляються ООО «Курганхиммаш» (РФ). Має високі прогнозовані показники ефективності розділення (сепарації) в широкому діапазоні зміни продуктивності, тиску, температури та зводненості водонафтової емульсії.

Параметр

 Підігрівачі-деемульсатори

типу Тайфун (Тайфун 1-400, Тайфун 1-1000)

типу УДО (установки деемульсаційні вогневі УДО-2М, УДО-3, УДО-3М, УД-1500/6)

(ТатНИИнефтемаш,
СПКБ Нефтехимпромавтоматика, КБ ОАО «Саратовнефтегаз», СРСР)


«Heater-Treater»
(Cameron’s NATCO»,
«Sivalls, Inc.»,
«EN-FAB, Inc.»,
США)


«Free Water Knock-Out (FWKO)»
(«Maloney Industries, Inc.»,
Канада)

НГВРП
(ОАО «ВНИИнефтемаш»,  ООО «Курганхиммаш», РФ)

НГВРП типу «HEATER-TREATER»
(СумДУ,
Україна)

Продуктивність
(за водонафтовою емульсією), т/добу

400-3000

250-3000

<10000

 <2500

Вміст води в нафті (зводненість), %:
- на вході в апарат;
- на виході з апарату.

 20-30 
<0,5

<20
<0,5

 70-90
<5,0

20-90
<0,5

Робочий тиск, МПа

0,6

<0,6

<0,7

0,2-0,6

Температура нагрівання водонафтової емульсії, 0С

<60

<80

40

35-60

Номінальний об'єм, м3

32; 100; 200

50-160 

 110

100 

Вага установки, т

56,5

12-50

65

35,5

Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, вартість. Орієнтовні строки окупності нових сепараторів та електродегідраторів - до 3-х років, а у випадку модернізації існуючого сепараційного обладнання - до 1,5 року.
Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де планується реалізувати результати розробки. Нафтогазові та трифазні сепаратори рекомендуються для застосування в нафтогазовій галузі промисловості для підготовки (дегазація, деемульсація, знесолення, зневоднення, сепарація) нафти до переробки. Пропонується застосування у складі установок підготовки нафти (УПН).
Стан готовності розробки до впровадження. НГВРП типу «HEATER-TREATER», розроблені науковцями СумДУ, впроваджено на промислових об’єктах Групи «ЛУКОЙЛ», «Російська інноваційна паливно-енергетична компанія (РИТЭК)».
Визнання розробки (сертифікати, нагороди тощо). Розробки нових методів розділення газоконденсатних систем науковців СумДУ визнано та відзначено сертифікатом №277/2012 від 11.03.2013 Департаменту промислової власності Центральної організації зі стандартизації та контролю якості в республіці Ірак (Method of cleaning natural and associated oil gas from water and hydrocarbon condensate / Sklabinskiy V.I., Lyaposchenko A.A., Logvyn A.V., Mustafa makki Al-Rammahi. - № 277/2012; request 18.10.2012; published 11.03.2013. - Bagdad: Central Organization for Standardization and Quality Control (C.O.S.Q.C.), 2013).

Техніко-комерційна пропозиція з дослідження та проектування сепараційного обладнання

Контактна інформація:
Україна, 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова 2
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ,
факультет технічних систем та енергоефективних технологій
кафедра «Процеси та обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв»,
канд. техн. наук, доцент, докторант
ЛЯПОЩЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
тел: +38(0542)68-77-95
e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
http://personal.sumdu.edu.ua/liaposhchenko/

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Україна, 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова 2,
факультет технічних систем та енергоефективних технологій (ТеСЕТ)
кафедра «Хімічної інженерії,  Лабораторний корпус "А".

e-mail: [email protected],

            [email protected]

тел. +38(0542)33-71-24, 68-77-95, 33-70-73;

тел./факс +38(0542)33-40-58, 33-71-42.