На базі Хмельницького національного університету відбулась підсумкова науково-практична конференція Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Системи автоматизованого проектування та комп’ютерного моделювання в машинобудуванні».
Серед представлених на конкурсі робіт – наукова робота студентів кафедри «Процеси та обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв» Олександра Фурси та Андрія Демченка «Комп’ютерне моделювання гідродинамічних умов роботи вихрового гранулятора» (науковий керівник – к.т.н., доцент Артем Артюхов).
Організаційний комітет II туру конкурсу відзначив високий рівень роботи студентів Сумського державного університету дипломом III ступеню.
Факультет технічних систем і енергоефективних технологій та кафедра «Процеси та обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв» щиро вітають молодих науковців, бажає їм творчого натхнення та подальших успіхів у науковій роботі!

23-24 квітня 2014 року на кафедрі "Процеси та обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв (ПОХНВ)" відбулась ІІІ Всеукраїнська міжвузівська науково-технічна конференція "Сучасні технології в промисловому виробництві" за секцією "Хімічна технологія та інженерія".

У результаті обговорення доповідей за результатами конференції були обрані переможці:

Перше місце - Савченко Наталія (гр. ХМм-31) "Порівняльна характеристика пневмокласифікаторів зернистих матеріалів" (наук. кер. – к.т.н., доц. Юхименко М.П.).

Друге місце - Усик Руслан (гр. ХМ-01) "Моделювання течії з вільною поверхнею водонафтової емульсії та процесу її дегазації у трифазному сепараторі УПСВ установки підготовки нафти" (наук. кер. - к.т.н., доц. Ляпощенко О.О.).

Третє місце - Сердюк Олександр (ХМм-31) "Моделювання процесів сепарації та прогнозування ефективності блочного горизонтального газосепаратора УКПГ для газових та газоконденсатних родовищ" (наук. кер. - к.т.н., доц.Ляпощенко О.О.).

2014 Диплом I ступеня Фурса О.С. НУХТ10-11 квітня на базі Національного університету харчових технологій (НУХТ) відбулась підсумкова науково-практична конференція Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської сировини».

На конкурсі було загалом представлено 137 студентських робіт, присвячених технології та обладнанню харчових виробництв. Серед них – наукова робота студента кафедри «Процеси та обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв (ПОХНВ)» Олександра Фурси «Гідродинамічні чинники роботи вихрових грануляторів зваженого шару для одержання харчових продуктів» (науковий керівник – к.т.н., доцент Артем Артюхов).

За результатами захисту студентської наукової роботи організаційний комітет II туру конкурсу визнав наукову роботу Олександра Фурси кращою на секції «Процеси машин і апаратів харчових виробництв» та відзначив дипломом I ступеню.

24-27 березня на базі Івано-Франківського Національного технічного університету нафти і газу (ІФНТУНГ) відбулася науково-практична конференція ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі «Нафтова та газова промисловість».

Мета таких конференцій — це пошук нових інженерних рішень, залучення студентської молоді до участі в науково-технічному прогресі та інноваційному розвитку. Представлені на конкурс роботи були розподілені між п’ятьма секціями: «Обладнання нафтогазової галузі», «Вимірювання, контроль та технічна діагностика», «Нафтогазова інженерія», «Транспорт та зберігання нафти і газу» та «Нафтогазова енергетика та енергозбереження».

Делегацію від Сумського державного університету (СумДУ) очолював доцент кафедри процесів та обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв" (ПОХНВ) Олександр Ляпощенко, а боротися за перемогу мали студенти факультету технічних систем та енергоефективних технологій (ТеСЕТ) СумДУ. Олександр Ляпощенко 5 років поспіль є членом журі конкурсу. Він відзначає ріст рівня студентських робіт, їх практичне значення для промисловості: «Ми знаходимо зажди спільну мову. В нас тісні наукові інтереси. І в той час, що у нас сьогодні відбувається у державі — це криза в промисловості, виробництві, політична криза, економічна, безпосередньо, то головна мета цього конкурсу — знайти виважених інженерів-науковців, які підіймуть нашу країну з колін».

Наукові розробки кафедри процесів та обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв (ПОХНВ) СумДУ визнано в республіці Ірак.

Про це свідчить отриманий міжнародний патент №3695 Іраку на винахід нового методу очищення природного та побіжного нафтового газів від води та вуглеводневого конденсату (автори - Склабінський В.І., Ляпощенко О.О., Логвин А.В., Мустафа Маккі Аль-Раммахі), а розроблені науковцями кафедри нові газосепаратори інерційно-фільтруючого типу відзначено сертифікатом відповідності №277/2012 Департаменту промислової власності Центральної організації зі стандартизації та контролю якості (Central Organization for Standardization and Quality Control (C.O.S.Q.C.) та рекомендовані до промислового впровадження Міністерством планування уряду Іраку.

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Україна, 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова 2,
факультет технічних систем та енергоефективних технологій (ТеСЕТ)
кафедра «Хімічної інженерії,  Лабораторний корпус "А".

e-mail: [email protected],

            [email protected]

тел. +38(0542)33-71-24, 68-77-95, 33-70-73;

тел./факс +38(0542)33-40-58, 33-71-42.