26-28 вересня заступник декана факультету технічних систем та енергоефективних технологій, доцент кафедри процесів та обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв, докторант Олександр Ляпощенко взяв участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми та перспективи розвитку нафтогазового комплексу». Захід відбувся на базі Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка.
Організаторами конференції виступили Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України та вищі навчальні заклади України, Азербайджану, Польщі, Великобританії, Швеції, Китайської Народної Республіки, Білорусії та Російської Федерації.
У конференції взяли участь понад 120 провідних фахівців нафтогазової галузі із українських та закордонних навчальних закладів: Національної академії наук України, Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, Китайського університету нафти (м. Пекін), Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», Національного гірничого університету, Тернопільського національного технічного університету імені І. Пулюя, Харківської національної академії міського господарства, Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Донецького національного технічного університету, Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. За допомогою відеозв’язку та системи синхронного перекладу до конференції приєдналися науковці з Польщі, Німеччини, Білорусії, Росії, Китаю, Азербайджану та Узбекистану.
 На пленарному засіданні Олександр Ляпощенко виступив з доповіддю «Високоефективні інерційно-фільтруючі газосепаратори для промислових установок комплексної підготовки газу газових та газоконденсатних родовищ» (Співатори – В.І.Склабінський, О.О.Ляпощенко, А.В.Логвин, Мустафа Аль Раммахі).

У рамках роботи конференції відбулася виставка-презентація організацій та підприємств паливно-енергетичного комплексу, на якій були представлені інноваційні наукові розробки вищих навчальних закладів України та підприємств для нафтогазового комплексу.

 

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Україна, 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова 2,
факультет технічних систем та енергоефективних технологій (ТеСЕТ)
кафедра «Хімічної інженерії,  Лабораторний корпус "А".

e-mail: [email protected],

            [email protected]

тел. +38(0542)33-71-24, 68-77-95, 33-70-73;

тел./факс +38(0542)33-40-58, 33-71-42.