28 квітня 2021 року на кафедрі хімічної інженерії факультету технічних систем і енергоефективних технологій (ТеСЕТ) Сумського державного університету (СумДУ) в онлайн режимі відеоконференції на платформі Google Meet відбулася підсумкова науково-практична конференція II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі знань «Механічна інженерія», секція 7 − Хімічне машинобудування.

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України №1457 від 24.11.2020 року ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі знань «Механічна інженерія» (далі – Конкурс) проводиться на базі Сумського державного університету з розподілом на такі секції:

  1. Секція «Прикладне матеріалознавство і технології конструкційних матеріалів»
  2. Секція «Koмп’ютерний інжиніринг у механіці (динаміка та міцність машин)»
  3. Секція «Сучасні технології промислового виробництва»
  4. Секція «Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика»
  5. Секція «Компресорні, холодильні машини, установки, станції та пневмоагрегати»
  6. Секція «Модифікація поверхні»
  7. Секція «Хімічне машинобудування»

Галузева конкурсна комісія призначена у складі: голова − д-р. техн. наук, професор Олександр Ляпощенко;
члени галузевої конкурсної комісії:
- Микола Юхименко канд. техн. наук, доц., доцент кафедри хімічної інженерії СумДУ;
- Яків Михайловський, канд. техн. наук, доц., доцент кафедри хімічної інженерії СумДУ;
- Інна Лаврова, канд. техн. наук, доц., професор кафедри технологіі переробки нафти, газу та твердого палива НТУ «ХПІ»;
- Сергій Сабадаш, канд. техн. наук, доц., доцент кафедри інженерних технологій харчових виробництв СНАУ;
- Сергій Шабрацький, канд. техн. наук, старший викладач кафедри машинобудування та прикладної механіки СНУ ім. В.Даля;
- Андрій Топоров, канд. техн. наук, доц., завідувач кафедри обладнання видобувних та переробних комплексів ДонНТУ.

Серед направлених на ІІ тур конкурсу до секції 7 - Хімічне машинобудування п'яти студентських наукових робіт у відповідності рейтингового списку та програми підсумкової науково-практичної конференції було заслухано дві доповіді кращих робіт (з сумою балів більше 165 за результатами рецензування на першому етапі ІІ туру конкурсу) і визначено переможців:

  • дипломом ІІ ступеня нагороджено Вячеслава Шматенко, студента кафедри хімічної інженерії СумДУ, науковий керівник - канд. техн. наук Максим Скиданенко;
  • дипломом ІІІ ступеня нагороджено Владислава Байдіна, студента кафедри машинобудування та прикладної механіки СНУ ім. В.Даля, науковий керівник - канд. техн. наук Сергій Шабрацький.

Обрати найкращих із кращих було нелегко. Галузева конкурсна комісія оцінювала й актуальність порушених проблем, і новизну та оригінальність ідей, і методи дослідження, й теоретичні та практичні результати  конкурсантів, джерела використаної інформації, якість оформлення робіт і наукові публікації, впровадження.

Організатори заходу оголосили подяку всім конкурсантам та їхнім науковим керівникам, щиро привітали переможців і побажали подальших здобутків на науковій ниві. Адже студентський конкурс – це тільки одна з перших сходинок в обраній спеціальності. Попереду – прекрасна дорога до професійних висот!

Щиро вітаємо студентів та їх наукових керівників із досягнутими здобутками! Бажаємо підкорення нових наукових вершин!

 

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Україна, 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова 2,
факультет технічних систем та енергоефективних технологій (ТеСЕТ)
кафедра «Хімічної інженерії,  Лабораторний корпус "А".

e-mail: [email protected],

            [email protected]

тел. +38(0542)33-71-24, 68-77-95, 33-70-73;

тел./факс +38(0542)33-40-58, 33-71-42.