9 березня 2021 року виповнюється 55 років від дня створення кафедри хімічної інженерії (ХІ) факультету технічних систем та енергоефективних технологій (ТеСЕТ) Сумського державного університету (СумДУ).

Становлення нашого університету, знаного тепер в багатьох куточках світу, почалося з реорганізації в 1966 році загальнотехнічного факультету Українського заочного політехнічного інституту в Сумську філію ХПІ та створення наказом N117 від 9 березня 1966 р. машинобудівного факультету у складі двох кафедр – технології машинобудування і хімічної технології.

Історія розвитку кафедри хімічної інженерії Сумського державного університету (СумДУ):

1960 р. Український заочний політехнічний інститут
1960 р. Сумський загальнотехнічний факультет
1960 р. Кафедра загальноінженерних дисциплін

1966 р. Сумська філія Харківського політехнічного інституту
1966 р. Факультети машинобудівний та хімічного машинобудування
1966 р. Кафедра хімічної технології
1972 р. Кафедра "Машини та апарати хімічних виробництв" (МАХВ)
1978 р. Кафедри “Процеси і апарати хімічної технології” (ПАХТ) і “Хімічна техніка та промислова екологія” (ХТПЕ)

1990 р. Сумський фізико-технологічний інститут
1995 р. Інженерний факультет
1986 р. Кафедра "Хімічна техніка та промислова екологія"

1993 р. Сумський державний університет (СумДУ)
2009 р. Факультет технічних систем та енергоефективних технологій (ТеСЕТ)
2000 р. Кафедра "Процеси та обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв" (ПОХНВ)
2020 р. Кафедра хімічної інженерії (ХІ)

Організатором і першим завідувачем кафедри протягом майже 30 років був докт. техн. наук, професор Холін Б.Г. Кафедрою ПАХВ, яка була виділена в самостійну в 1978 р., а потім знову ввійшла до складу випускаючої в 1988 р., керував докт. техн. наук, професор Донат Є.В. У період 1978-1982 рр. кафедрою ХТПЕ завідував канд. техн. наук, доцент Звягінцев Г.Л. У період 1998-2003 рр. кафедрою ПОХНВ завідував докт. техн. наук, професор Врагов А.П. Починаючи з лютого 2003 р. і по теперішній час завідувачем кафедри ПОХНВ є докт. техн. наук, професор Склабінський В.І.

Керівництво кафедри впродовж 55 років (1966-2021 рр.):

докт. техн. наук,
професор
Холін Б.Г.
докт. техн. наук,
професор
Донат Є.В.

канд. техн. наук,
доцент
Звягінцев Г.Л.

докт. техн. наук,
професор
Врагов А.П.
докт. техн. наук,
професор
Склабінський В.І.

Кафедра хімічної інженерії (ХІ) факультету ТеСЕТ СумДУ є прямим правонаступником та успадкувала кращі традиції кафедр "Машини та апарати хімічних виробництв" (МАХВ), "Процеси і апарати хімічної технології" (ПАХТ), "Хімічна техніка та промислова екологія" (ХТПЕ), "Хімічна техніка та промислова екологія" та "Процеси та обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв" (ПОХНВ), а дух в її лабораторіях той же, що при народженні, – творчий! Завдяки цьому за минулі роки зроблено чимало знакових наукових відкриттів, створено відомі й за межами України наукові школи, підготовлено тисячі висококласних фахівців. Сьогодні кафедра хімічної інженерії (ХІ) факультету технічних систем та енергоефективних технологій (ТеСЕТ) Сумського державного університету (СумДУ) ліцензована за 4-м найвищим рівнем акредитації. Кафедра здійснює підготовку фахівців з вищою освітою (бакалавр, магістр), а також підготовку фахівців вищої кваліфікації (PhD, DSc) у аспірантурі та докторантурі Сумського державного університету (СумДУ).

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Україна, 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова 2,
факультет технічних систем та енергоефективних технологій (ТеСЕТ)
кафедра «Хімічної інженерії,  Лабораторний корпус "А".

e-mail: [email protected],

            [email protected]

тел. +38(0542)33-71-24, 68-77-95, 33-70-73;

тел./факс +38(0542)33-40-58, 33-71-42.