Освітньо-професійні програми підготовки фахівця освітнього рівня "бакалавр":
6.133.2 - комп'ютерний інжиніринг обладнання хімічних виробництв;
6.133.3 - обладнання нафто- та газопереробних виробництв.

Освітньо-професійні програми підготовки фахівця освітнього рівня "магістр":
8.133.3 - обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів.

Освітньо-професійні програми підготовки фахівця освітнього рівня "Аспірант":
Хімічні технології та інженерія.

 

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Україна, 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова 2,
факультет технічних систем та енергоефективних технологій (ТеСЕТ)
кафедра «Хімічної інженерії,  Лабораторний корпус "А".

e-mail: [email protected],

            [email protected]

тел. +38(0542)33-71-24, 68-77-95, 33-70-73;

тел./факс +38(0542)33-40-58, 33-71-42.