Дистанцiйне навчання в СумДУ

Кафедра здійснює підготовку за дистанційною формою навчання фахівців з вищою освітою за освiтньо-квалiфiкацiйними рiвнями:

бакалавр за напрямом підготовки 6.050503 - машинобудування (фахове спрямування 05050315 - обладнання хiмiчних виробництв i підприємств будівельних матерiалiв);
спецiалiст (інженер-механік) зі спеціальності 7.05050315 - обладнання хiмiчних виробництв i підприємств будівельних матерiалiв.

Підготовка фахівців за дистанційною формою навчання здійснюється за профілізацією 05050315.01 – машини та апарати хiмiчних виробництв.

Дистанцiйне навчання — це форма навчання з використанням комп’ютерних і телекомунiкацiйних технологiй, якi забезпечують iнтерактивну взаємодiю викладачiв та студентiв на рiзних етапах навчання i самостiйну роботу з матерiалами iнформацiйної мережi.
Дистанцiйне навчання в нашому університеті дає студентам можливість цілодобового доступу до навчальних матеріалів, постійну підтримку й консультації викладачів та методистів, online відеолекції, віртуальні тренажери та інші технологічні рішення для забезпечення ефективного процесу навчання. Online-студія СумДУЦе ідеальне рішення для тих, хто віддає перевагу сучасним інформаційним технологіям в освіті та цінує свій час!

Переваги дистанційного навчання:

- 100% забезпечення необхідним для навчання матеріалом,

- постійний контакт з викладачами, необмежена кількість консультацій,

- вартість навчання є вдвічі дешевшою, ніж на денному відділенні, й меншою на 10% за заочну форму,

- економія часу й коштів на поїздки до університету,

- шанс отримати вищу освіту людям з обмеженими фізичними можливостями,

- можливість одночасного отримання двох спеціальностей (навчання за дуальними планами),

- поступове пристосування до комп’ютерних технологій, що знадобиться й у професійній діяльності.

У 2010 році в Регіональному центрі дистанційного навчання (РЦДН) СумДУ створено унікальну спеціалізовану online-студію, яка дозволяє забезпечити:
- проведення online-консультацій та занять для студентів дистанційної та заочної форми навчання,
- двосторонній аудіо й відеозв’язок викладача і студентів,
- необмежені можливості використання віртуальної сенсорної дошки для презентацій і віртуальних демонстрацій,
- запис і online трансляцію навчальних відеоматеріалів.

В студії одночасно можуть працювати до 4 викладачів. Кожне робоче місце звукоізольоване, обладнане засобами зв’язку з локальними центрами дистанційного навчання (ЛЦДН)

 

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Україна, 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова 2,
факультет технічних систем та енергоефективних технологій (ТеСЕТ)
кафедра «Хімічної інженерії,  Лабораторний корпус "А".

e-mail: [email protected],

            [email protected]

тел. +38(0542)33-71-24, 68-77-95, 33-70-73;

тел./факс +38(0542)33-40-58, 33-71-42.