Notice: Undefined offset: 72 in /var/www/vhosts/sumdu.edu.ua/__ce.sumdu.edu.ua/libraries/src/Access/Access.php on line 608

Notice: Trying to get property 'rules' of non-object in /var/www/vhosts/sumdu.edu.ua/__ce.sumdu.edu.ua/libraries/src/Access/Access.php on line 608

Notice: Undefined offset: 72 in /var/www/vhosts/sumdu.edu.ua/__ce.sumdu.edu.ua/libraries/src/Access/Access.php on line 613

Notice: Trying to get property 'rules' of non-object in /var/www/vhosts/sumdu.edu.ua/__ce.sumdu.edu.ua/libraries/src/Access/Access.php on line 613

Дисципліни та силабуси

Силабуси вибіркових дисциплін (бакалаврат)

Вибіркові дисципліни циклу загальної підготовки:

1.  Основи спортивного бриджу

Вибіркові дисципліни циклу професійної підготовки за спеціальностями 131 “Прикладна механіка” та 133 “Галузеве машинобудування”

Вибіркові дисципліни циклу професійної підготовки за освітніми програмами “Комп’ютерний інжиніринг обладнання хімічних виробництв” і “Обладнання нафто- та газопереробних виробництв”

 1.  САПР машин і апаратів хімічних виробництв;

2.  Технологічні основи та обладнання нафтопереробних виробництв;

3.  Тепломасообмін у багатокомпонентних системах;

4.  Комп'ютерна графіка в хімічній інженерії;

5.  Комп’ютерна графіка в нафтопереробному машино- і  апаратобудуванні;

6.  Технологічні основи та обладнання хімічних виробництв;

7.  Автоматизація та комп'ютерне керування виробничих процесів;

8.  Автоматизація та комп'ютерне керування у нафтогазопереробці;

9.  Обладнання ремонтно-механічних цехів хімічних виробництв;

10. Обладнання ремонтно-механічних цехів нафтопереробних виробництв;

11.Технологічні основи хімічного машино- та апаратобудування;

12. Технологічні основи нафтового машино- та апаратобудування;

13. САПР машин і апаратів нафтогазопереробних виробництв

 

Силабуси вибіркових дисциплін (магістратура)

Вибіркові дисципліни циклу загальної підготовки

Вибіркові дисципліни циклу професійної підготовки за освітньою програмою “Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів”

1.  Оптимізація процесів хімічних виробництв;

2.  Оптимізація процесів нафтогазопереробних виробництв;

3.  Математичне моделювання хімічних процесів;

4.  Математичне моделювання нафтопереробних процесів;

5.  Проектування нафтогазопереробних виробництв і основи САПР;

6.  Проектування хімічних виробництв і основи САПР;

7.  Основи комп'ютерного управління технологічними процесами в хімічній промисловості;

8.  Основи комп'ютерного управління технологічними процесами в нафтогазопереробній промисловості

Перелік основних навчальних дисциплін, які забезпечує кафедра
(варіативна частина: вибіркові дисципліни спеціальності за вибором ВНЗ)

№ п/п

Найменування навчальної дисципліни
або практики (видів практичної підготовки)

Робоча програма

Регламент

 Загально-професійні дисципліни у відповідності до спеціальності 
 133 Галузеве машинобудування за освітньо-професійною програмою 
"Комп’ютерний інжиніринг обладнання хімічних виробництв" (бакалавр)

1.

КОМПЮТЕРНА ГРАФІКА

Download-button Download-button

2.

РОЗРАХУНКИ ТА КОНСТРУЮВАННЯ В ХІМІЧНОМУ МАШИНО- ТА АПАРАТОБУДУВАННІ

Download-button Download-button

3.

МАШИНИ ТА АПАРАТИ ХІМІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ

Download-button Download-button

4.

МОНТАЖ ЕКСПЛУА ТАЦІЯ ТА РЕМОНТ ОБЛАДНАННЯ ХІМІЧНИХ І НАФТОПЕРЕРОБНИХ ВИРОБНИЦТВ

Download-button Download-button

5.

КОМПЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ ГІДРОМЕХАНІКИ ТА ТЕПЛОМАСООБМІНУ

Download-button Download-button

6.

САПР ХІМІЧНИХ МАШИН І АПАРАТІВ

Download-button Download-button

7.

ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО ІНЖЕНЕРА

Download-button Download-button

8.

ПРОЦЕСИ ТА АПАРАТИ ХІМІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ Download-button Download-button

9.

ОБЛАДНАННЯ_РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИХ ЦЕХІВ ХІМІЧНИХ І НАФТОПЕРЕРОБНИХ ВИРОБНИЦТВ

Download-button Download-button

10.

ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ХІМІЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

Download-button Download-button

11.

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОЦЕСІВ ХІМІЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

Download-button Download-button

12.

ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ НАФТОПЕРЕРОБКИ

Download-button Download-button

13.

ОБЛАДНАННЯ ГАЗО- ТА НАФТОПЕРЕРОБНИХ ВИРОБНИЦТВ

Download-button Download-button

14.

ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ТА ОБЛАДНАННЯ ХІМІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ

Download-button Download-button

15.

ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОБЛАДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ХІМІЧНОГО ТА НАФТОПЕРЕРОБНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ

Download-button  

16.

ОСНОВИ ГІДРАВЛІКИ ТА ТЕПЛООБМІНУ

Download-button Download-button

17.

ДЕРЖАВНИЙ ІСПИТ З АТЕСТАЦІЇ ЗА ОКР "БАКАЛАВР"

Download-button  

 Загально-професійні дисципліни у відповідності до ОПП магістра  за
спеціальністю 8. 133 “Галузеве машинобудування”
освітня програма “обладнання хімічних виробництв i  підприємств будівельних матеріалів”  

1.

ПРОЕКТУВАННЯ ХІМІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ ТА ОСНОВИ САПР

Download-button Download-button

2.

ПРОЦЕСИ ТА ОБЛАДНАННЯ ГАЗОРОЗДIЛЮЮЧИХ УСТАНОВОК

Download-button Download-button

3.

Обладнання установок регенерації та утилізації вторинних ресурсів

Download-button Download-button

4.

ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОБЛАДНАННЯ ВИРОБНИЦТВ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

Download-button Download-button

5.

Обладнання підприємств будівельних матеріалів Download-button Download-button

6.

Основи викладання інженерних дисциплін Download-button  

7.

Наукові дослідження в галузі хімічних і нафтопереробних виробництв Download-button Download-button

8.

Науково-дослідна робота

   

9.

Комплексний курсовий проект зі спеціальності

   

10.

Основи комп'ютерного управління технологічними процесами в хімічній та нафтогазопереробній промисловості

Download-button Download-button

11.

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ХІМІЧНИХ І НАФТОПЕРЕРОБНИХ ПРОЦЕСІВ

Download-button Download-button

12.

Оптимізація процесів хімічної технології

   

13.

Магістерська кваліфікаційна робота (дипломний проект)

  Download-button

14.

Технологічні лінії та комплекси хімічних виробництв

Download-button Download-button

15.

САПР технологічних ліній та комплексів хімічних виробництв

Download-button Download-button

16.

Технологічні лінії та комплекси нафтопереробних виробництв

Download-button Download-button

17.

У цій категорії немає статей. Якщо дочірні категорії показуються на цій сторінці, то вони можуть містити статті.

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Україна, 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова 2,
факультет технічних систем та енергоефективних технологій (ТеСЕТ)
кафедра «Хімічної інженерії,  Лабораторний корпус "А".

e-mail: [email protected],

            [email protected]

тел. +38(0542)33-71-24, 68-77-95, 33-70-73;

тел./факс +38(0542)33-40-58, 33-71-42.