Значну увагу колектив кафедри приділяє науковій роботі зі студентами. Студенти залучаються до роботи над розробкою наукових напрямків кафедри, беруть участь у виконанні планових НДР при проведенні експериментальних та обчислювальних робіт, в теоретичних дослідженнях.

Положення про іменну стипендію імені Холіна Б.Г. кафедри процесів та обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв (Наказ ректора, №0562-І від 15.06.15 р.)

Якість наукової роботи зі студентами можна оцінити за результатами щорічного Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт.

Результати участі студентів спеціальності 05050315 - обладнання хiмiчних виробництв i підприємств будівельних матерiалiв та переможці II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

7 років поспіль зайняте перше місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з галузі «Нафтова та газова промисловість» (Івано-Франківський Національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ, 2009-2014 рр.) свідчить про високий потенціал СумДУ і про можливості кафедри ПОХНВ факультету ТеСЕТ готувати висококваліфікованих фахівців для нафтогазопереробної галузі промисловості!

На кафедрі активно застосовуються інтегровані технології автоматизованого проектування з застосуванням сучасних CAD/CAM/CAE-систем у комп’ютерному моделюванні, конструюванні та дизайні основного технологічного обладнання установок хімічних та нафтогазопереробних виробництв. Саме тут навчаються визнані на Україні та далеко за її межами «АСи комп’ютерного 3D-моделювання». Про це наодноразово доведено участю в конкурсі “Будущие АСы КОМПьютерного 3D-моделирования” (м. Москва, Росія):
‘2007-2008 - дипломи в номінації «За комплексне проектування промислового об'єкту»;
‘2008 - III місце в «середній» ваговій категорії;
‘2009 - III місце в «важкій» ваговій категорії;
‘2010 - II місце в «важкій» ваговій категорії.

Результати участі студентів спеціальності 05050315 - обладнання хiмiчних виробництв i підприємств будівельних матерiалiв та переможці конкурсу «Будущие АСы КОМПьютерного 3D-моделирования»

Бронзовые АСы СумГУ © Ваш Шанс, 2009

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Україна, 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова 2,
факультет технічних систем та енергоефективних технологій (ТеСЕТ)
кафедра «Хімічної інженерії,  Лабораторний корпус "А".

e-mail: [email protected],

            [email protected]

тел. +38(0542)33-71-24, 68-77-95, 33-70-73;

тел./факс +38(0542)33-40-58, 33-71-42.