1. Розробка віброгрануляційного обладнання для гранулювання азотних та комплексних мінеральних добрив на їх основі.

2. Гідродинаміка та масообмін у процесах з використанням вихрових течій, дослідження та впровадження у виробництво апаратів з використанням вихрових течій.

3. Теоретичні основи процесів інерційно-фільтруючої сепарації газоконденсатних та водонафтових сумішей, розробка та впровадження високоефективних інерційно-фільтруючих газосепараторів.

4. Техніка та технології одержання і використання альтернативних палив та відновлювальних джерел енергії.

5. Розробка енергозберігаючих процесів та апаратів з активними аеродинамічними режимами для інтенсифікації технологічних процесів.

Наукові співробітники

ПЕРЕЛІК НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ТА ІНЖИНІРИНГОВИХ ПОСЛУГ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ КАФЕДРОЮ ХІМІЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ СУМСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ:

- надання науково-технічних консультацій в області процесів, машин та апаратів різних галузей промисловості;

- передпроектні обстеження промислових об'єктів (передпроектна підготовка);

- проектування хімічних машин та апаратів (складання технічних завдань (ТЗ), розробка технічних пропозицій (ТП), розробка конструкторської документації (ескізний/технічний проект, робоча конструкторська документація); розробка електронних моделей виробів (3D-моделей);

- компонування основного і допоміжного устаткування технологічних ліній та комплексів, монтажне опрацювання (3D), проектування інженерних мереж;

- комп'ютерне моделювання хіміко-технологічних процесів (ХТП); прогнозування і оцінка ефективності роботи машин та апаратів різних галузей промисловості;

- комп'ютерне моделювання напружено-деформованого стану посудин та апаратів, кінцево-елементний аналіз на міцність;

- оцифрування креслень, 3D-моделювання і розробка електронних 3D-моделей виробів будь-якої складності та рівня деталізації по наданих кресленнях або художніх ескізах (фото);

- рекламна візуалізація (Rendering) 3D-моделей (отримання фотореалістичних зображень) і презентаційна 3D-анімація;

- розробка демонстраційних навчальних відеороликів (2D і 3D-імітаторів) та інтерактивних кросплатформенних (Windows, Android) тренажерів (2D і 3D-симуляторів) з елементами доповненої (Augmented / Mixed Reality) або віртуальної реальності (Virtual Reality);

- виготовлення твердотільних прототипів та макетів 3D-моделей за технологіями швидкого прототипіювання (Rapid Prototyping) способом 3D-друку (матеріал - пластик ABS, PLA); розробка управляючих програм, для обробки і виготовлення деталей по 3D-моделях на CNC (верстатах з ЧПК).

Research & Development 01

Research & Development 02

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Україна, 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова 2,
факультет технічних систем та енергоефективних технологій (ТеСЕТ)
кафедра «Хімічної інженерії,  Лабораторний корпус "А".

e-mail: [email protected],

            [email protected]

тел. +38(0542)33-71-24, 68-77-95, 33-70-73;

тел./факс +38(0542)33-40-58, 33-71-42.