Установка дослідження кінетики гравітаційного осадження часток у рідинах

Установка дослідження процесу теплопередачі в кожухотрубному теплообміннику

Установка дослідження гідродинаміки колонних масообмінних апаратів

Установка дослідження процесу сушки зернистих матеріалів у сушарці “киплячого шару”

Установка визначення конструктивних і технологічних параметрів валкової дробарки

Установка визначення енергетичних параметрів центрифуг ФГН

Установка дослідження гідродинаміки криволінійних каналів газосепараторів

Установка дослідження газосепараторів інерційно-фільтруючого типу

Установка дослідження процесу здрібнювання сипучих матеріалів у вібраційному млині

Установка дослідження чашкового гранулятора для сипучих матеріалів

Установка дослідження вихрового гранулятора

Установка дослідження вібраційного гранулятора плавів

Установка дослідження обертових зрошувачів для насадкових апаратів

Установка дослідження віялового розпорошувача для масообмінних апаратів

Установка дослідження газорідинного реактора з турбоежекційним перемішуючим пристроєм

Установка дослідження напруги і деформацій в тонкостінних оболонках та плоских днищах

Установка дослідження впливу зусилля затягу на герметичність фланцевого з'єднання

Установка дослідження критичного числа обертів валу з декількома дисками

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Україна, 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова 2,
факультет технічних систем та енергоефективних технологій (ТеСЕТ)
кафедра «Хімічної інженерії,  Лабораторний корпус "А".

e-mail: [email protected],

            [email protected]

тел. +38(0542)33-71-24, 68-77-95, 33-70-73;

тел./факс +38(0542)33-40-58, 33-71-42.