2017-2020: Розробка та впровадження енергоефективних модульних сепараційних пристроїв для нафтогазового та очисного обладнання. Міністерство освіти і науки України (держ. реєстрація №0117U003931).
Керівник: д.т.н., проф., г.н.с. Ляпощенко О.О.
Виконавці: к.т.н., с.н.с. Литвиненко О.В., к.т.н., с.н.с. Іванов В.О., к.т.н., с.н.с. Острога Р.О., к.т.н., н.с. Литвиненко А.В., к.т.н., м.н.с. Павленко І.В., к.т.н., м.н.с. Дегтярьов І.М., н.с. Дем'яненко М.М., Маренок О.Ю., Старинський О.Є., Ковтун В.В.
Розробка та впровадження енергоефективних модульних сепараційних пристроїв для нафтогазового обладнання. Передпроектна підготовка [Текст]: звіт про НДР (проміжний) / кер. О.О. Ляпощенко. – Суми: СумДУ, 2017. – 55 с.
Розробка та впровадження енергоефективних модульних сепараційних пристроїв для нафтогазового та очисного обладнання [Текст] : Теоретичні та експериментальні дослідження: звіт про НДР (проміжний) / кер. О.О. Ляпощенко. - Суми : СумДУ, 2018. - 210 с.
Розробка та впровадження енергоефективних модульних сепараційних пристроїв для нафтогазового та очисного обладнання [Текст] : Узагальнення і оцінювання результатів науково-дослідних робіт: звіт про НДР (проміжний) / кер. О. О. Ляпощенко. — Суми, 2019. — 196 с.

'2016-2018: Підвищення ефективності грануляторів і сушарок з активними гідродинамічними режимами для отримання, модифікації і капсулювання добрив. Міністерство освіти і науки України (держ. реєстрація №0116U006812).
Керівник: к.т.н., доц., ст. досл., п.н.с. Артюхов А.Є.
Виконавці: к.т.н., с.н.с. Острога Р.О., к.т.н., с.н.с. Артюхова Н.О., асп., м.н.с. Костенко М.В., асп. Іванія А.В., асп. Демченко А.М., асп. Москаленко К.В., асп. Шабрацький С.В., Кремнєв О.В., Ведмедера В.С., Рябишев О.Г. 
Підвищення ефективності грануляторів і сушарок з активними гідродинамічними режимами для отримання, модифікації і капсулювання добрив [Текст]: звіт про НДР (проміжний) / Кер. А.Є. Артюхов. - Суми: СумДУ, 2016. - 47 с.
Підвищення ефективності грануляторів і сушарок з активними гідродинамічними режимами для отримання, модифікації і капсулювання добрив [Текст]: звіт про НДР (проміжний) / Кер. А.Є. Артюхов. - Суми: СумДУ, 2017. - 54 с.
Підвищення ефективності грануляторів і сушарок з активними гідродинамічними режимами для отримання, модифікації і капсулювання добрив [Текст] : Відпрацювання технології одержання мінеральних добрив, багатошарових та модифікованих та капсульованих гранул. Розробка механізмів утилізації викидів у виробництві гранульованої продукції: звіт про НДР (остаточний) / кер. А.Є. Артюхов. - Суми : СумДУ, 2018. - 140 с.

'2015-2019: Гідродінамічні показники двофазних потоків тепломасообмінного, грануляційного та сепараційного обладнання. Міністерство освіти і науки України (держ. реєстрація №0115U002551).
Керівник: д.т.н., проф. Склабінський В.І.
Виконавці: к.т.н., доц. Артюхов А.Є., к.т.н., доц. Ляпощенко О.О., к.т.н., доц. Яхненко С.М., к.т.н., ас. Острога Р.О., к.т.н., ас. Скиданенко М.С., асп. Настенко О.В., асп. Демченко А.М., асп. Москаленко К.В.
Гідродинамічні показники двофазних потоків у тепломасообмінному грануляційному та сепараційному обладнанні [Текст] : звіт про НДР (остаточний) / кер. В. І. Склабінський. — Суми : СумДУ, 2019. — 303 с.

'2010-2014: Дослідження гідродинамічних та масотеплообмінних характеристик пристроїв з вихровими та високотурбулізованими одно та двофазними потоками. Міністерство освіти і науки України (держ. реєстрація №0110U002632).
Керівник: д.т.н., проф. Склабінський В.І.
Виконавці: к.т.н., доц. Артюхов А.Є., к.т.н., доц. Ляпощенко О.О., к.т.н., доц. Яхненко С.М., ас. Логвин А.В.
Дослідження гідродинамічних та масотеплообмінних характеристик пристроїв з вихровими та високотурбулізованими одно та двофазними потоками [Текст] : звіт про НДР (заключний) / Кер. В.І. Склабінський. - Суми : СумДУ, 2014. - 323 с.

'2010-2014: Розробка та дослідження високоефективних апаратів для процесів масообміну, кристалізації та класифікації. Міністерство освіти і науки України (держ. реєстрація №0110U001953).
Керівник: к.т.н., проф. Стороженко В.Я.
Виконавці: к.т.н., доц. Якушко С.І., к.т.н., доц. Юхименко М.П.,к.т.н., доц. Михайловський Я.Е., ас. Смирнов В.А.
Розробка та дослідження високоефективних апаратів для процесів масообміну, кристалізації та класифікації [Текст] : звіт про НДР (заключний) / Кер. В.Я. Стороженко. - Суми : СумДУ, 2014. - 324 с.

'2007-2010: Дослідження вихрових грануляційних та массотеплообмінних пристроїв. Міністерство освіти і науки України (держ. реєстрація №0106U013012).
Керівник: д.т.н., проф. Склабінський В.І.
Виконавці: к.т.н., Артюхов А.Є., к.т.н., доц. Ляпощенко О.О., к.т.н., доц. Яхненко С.М., ас. Смирнов В.А.
Дослідження вихрових грануляційних та масотеплообмінних пристроїв. Аналіз роботи грануляторів зі зниженою висотою польоту гранул : звіт про НДР (проміжний) / Керівн. В.І. Склабінський. - Суми : СумДУ, 2007. - 42 с.
Дослідження вихрових грануляційних та масотеплообмінних пристроїв. Дослідження гідродинаміки грануляторів : звіт про НДР (проміжний) / Керівн. В.І. Склабінський. - Суми : СумДУ, 2008. - 28 с.
Дослідження вихрових грануляційних та масотеплообмінних пристроїв. Розробка нових конструкцій грануляторів : звіт про НДР (заключний) / Керівн. В.І. Склабінський. - Суми : СумДУ, 2009. - 71 с.

'2006-2009: Оптимізація процесів гідродинаміки та тепломасообміну в дисперсних системах при кристалізації та грануляції добрив. Міністерство освіти і науки України (держ. реєстрація №0106U013015).
Керівник: д.т.н., проф. Склабінський В.І.
Виконавці: к.т.н., доц. Якушко С.І., к.т.н., доц. Михайловський Я.Е., к.т.н., доц. Юхименко М.П., к.т.н., доц. Яхненко С.М.
Оптимізація процесів гідродинаміки та тепломасообміну в дисперсних системах при кристалізації та грануляції добрив. Оптимізація та апаратурне оформлення процесів тепломасообміну при кристалізації та грануляції добрив : звіт про НДР (заключний) / Керівн. В.І. Склабінський. - Суми : СумДУ, 2009. - 91 с.

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Україна, 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова 2,
факультет технічних систем та енергоефективних технологій (ТеСЕТ)
кафедра «Хімічної інженерії,  Лабораторний корпус "А".

e-mail: [email protected],

            [email protected]

тел. +38(0542)33-71-24, 68-77-95, 33-70-73;

тел./факс +38(0542)33-40-58, 33-71-42.