133 Галузеве машинобудування / 105 / Металорізальні верстати та системи + Комп`ютерна хімічна інженерія + Обладнання нафто- та газопереробних виробництв

Notice: Undefined offset: 72 in /var/www/vhosts/sumdu.edu.ua/__ce.sumdu.edu.ua/libraries/src/Access/Access.php on line 608

Notice: Trying to get property 'rules' of non-object in /var/www/vhosts/sumdu.edu.ua/__ce.sumdu.edu.ua/libraries/src/Access/Access.php on line 608

Notice: Undefined offset: 72 in /var/www/vhosts/sumdu.edu.ua/__ce.sumdu.edu.ua/libraries/src/Access/Access.php on line 613

Notice: Trying to get property 'rules' of non-object in /var/www/vhosts/sumdu.edu.ua/__ce.sumdu.edu.ua/libraries/src/Access/Access.php on line 613

Врагов А.П. Гідромеханічні процеси та обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв : Навч. посіб.  — Суми : АЛАН-ЕКС, 2003. — 232 с. + Гриф МОН.

Врагов А.П. Теплообмінні процеси та обладнання хімічних і газонафтопереробних виробництв : Навч. посібник. - Суми : Університетська книга, 2006. - 260 с. + Гриф МОН.

Врагов А.П. Масообмінні процеси та обладнання хімічних і газонафтопереробних виробництв : Навч. посіб. - Суми : Університетська книга, 2007. - 284 с. + Гриф МОН.

Врагов А.П., Михайловський Я.Е., Якушко С.І. Матеріали до розрахунків процесів та обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв : Навч. посіб. - Суми : СумДУ, 2008. - 170 с. + Гриф МОН.

Врагов А. П. Оптимизационное проектирование абсорбционных колонн с использованием ПЭВМ: учеб. пос. / А. П. Врагов, Я. Э. Михайловский. — Суми : Сум ГУ, 2007. — 99 с.

Врагов А. П. Оптимизационное проектирование ректификационных колонн с использованием ПЭВМ [Текст] : учеб. пос. / А. П. Врагов, Я. Э. Михайловский. — Сумы : СумГУ, 2000. — 64 с. + Гриф МОН.

Врагов А. П. Оптимізаційне проектування класифікуючих кристалізаторів з використанням ПЕОМ [Текст] : навч. посіб. / А. П. Врагов, Я. Е. Михайловський. — Суми : СумДУ, 2004. — 98 с. + Гриф МОН.

Стороженко В. Я. Реактори об'ємного типу з перемішувальними пристроями (розрахунок та конструювання): навч. посіб. / В. Я. Стороженко, В. А. Смирнов. — Суми : СумДУ, 2011. — 283 с. + Гриф МОН.

Холин Б.Г. Центробежные и вибрационные грануляторы плавов и распылители жидкости. – М.:Машиностроение. – 1977. – 182 с.

Склабінський В.І. Технологічні основи нафто- та газопереробки: навчальний посібник / В.І.Склабінський, О.О.Ляпощенко, А.Є.Артюхов. – Суми: Сумський державний університет, 2011. – 187 с., + Гриф МОН.

Обладнання газо- та нафтопереробних виробництв: навчальний посібник / В. І. Склабінський, А. Є. Артюхов, О. О. Ляпощенко, І. І. Шостаківський. – Суми: Сумський державний університет, 2015. –  343 с.

Врагов А.П. Гідромеханічні процеси та обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв Врагов А.П., Михайловський Я.Е., Якушко С.І. Матеріали до розрахунків процесів та обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв (2008) 1 Врагов А. П. Оптимизационное проектирование абсорбционных колонн с использованием ПЭВМ Стороженко В. Я. Реактори об'ємного типу з перемішувальними пристроями Склабінський В.І. Технологічні основи нафто- та газопереробки Склабінський В.I. Обладнання газо- та нафтопереробних виробництв

Ляпощенко О.О. Создание 3D-модели кожухотрубчатого теплообменника с помощью CAD-системы КОМПАС-3D / О.О. Ляпощенко, В.М. Маренок, С.В. Денисенко. - Електронний засіб навчання каф. ПОХНВ. - Сумы: СумГУ, 2012.

04 листопада 2022
Постановою Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки від 04 листопада 2022 року призначено стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених з листопада 2022 року.
10 жовтня 2022
Згідно з наказом МОН України #894 від 10.10.2022 утворено спеціалізовану вчену раду Д 55.051.04 з присудження наукового ступеня доктора наук зі спеціальностей 21.06.01 «Екологічна безпека» та 05.17.08 «Процеси та обладнання хімічної технології» в Сумському державному університеті строком на три роки.
08 червня 2022
8 червня розпочала роботу п’ята Міжнародна конференція «International Conference on Design, Simulation, Manufacturing: The Innovation Exchange» (DSMIE), постійним організатором якої є Сумський державний університет.
29 травня 2022
День Хіміка — професійне свято працівників хімічної та нафтохімічної промисловостей України. Відзначається щорічно в останню неділю травня. Свято встановлено в Україні «…На підтримку ініціативи працівників хімічної та нафтохімічної промисловості України…» згідно з Указом Президента України «Про День хіміка» від 7 травня 1994 р. № 219/94.

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Україна, 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова 2,
факультет технічних систем та енергоефективних технологій (ТеСЕТ)
кафедра «Хімічної інженерії,  Лабораторний корпус "А".

e-mail: [email protected],

            [email protected]

тел. +38(0542)33-71-24, 68-77-95, 33-70-73;

тел./факс +38(0542)33-40-58, 33-71-42.