133 Галузеве машинобудування / 105 / Металорізальні верстати та системи + Комп`ютерна хімічна інженерія + Обладнання нафто- та газопереробних виробництв

Notice: Undefined offset: 72 in /var/www/vhosts/sumdu.edu.ua/__ce.sumdu.edu.ua/libraries/src/Access/Access.php on line 608

Notice: Trying to get property 'rules' of non-object in /var/www/vhosts/sumdu.edu.ua/__ce.sumdu.edu.ua/libraries/src/Access/Access.php on line 608

Notice: Undefined offset: 72 in /var/www/vhosts/sumdu.edu.ua/__ce.sumdu.edu.ua/libraries/src/Access/Access.php on line 613

Notice: Trying to get property 'rules' of non-object in /var/www/vhosts/sumdu.edu.ua/__ce.sumdu.edu.ua/libraries/src/Access/Access.php on line 613

Врагов А.П., Михайловський Я.Е., Якушко С.І. Матеріали до розрахунків процесів та обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв : Навч. посіб. - Суми : СумДУ, 2008. - 170 с.

Кузнецов А.А. Расчеты основных процессов и аппаратов переработки углеводородных газов: справочное пособие / А.А.Кузнецов, Е.Н.Судаков. — М. : Химия, 1983. — 224 с.

Кузнецов А.А. Расчеты процессов и аппаратов нефтеперерабатывающей промышленности: учеб. пос. / А.А.Кузнецов, С.М.Кагерманов, Е.Н.Судаков. — 2-е изд., перераб. и доп. — Л. : Химия, 1974. — 344 с.

Машины и аппараты химических производств: Примеры и задачи. Уч. пособие для студентов втузов, обучающихся по спец. "Машины и апараты химических производств" / Под. общ. ред. В.Н.Соколова. - Л. : Машиностроение, 1982. - 384 с.

Михалев М.Ф., Третьяков Н.П., Мильченко А.И.,  Злобин В.В. Расчет и конструирование машин и аппаратов химических производств. Примеры и задачи. Учебное пособие под ред. Михалева М.Ф. – Л.: Машиностроение, 1984. - 301 с.

Павлов К.Ф. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии: учеб. пос. / К.Ф.Павлов, П.Г.Романков, А.А.Носков. — 10-е изд., перераб. и доп. — Л. : Химия, 1987. — 576 с.

Сарданашвили А.Г. Примеры и задачи по технологии переработки нефти и газа (+Авторизований доступ) [Текст] / А.Г.Сарданашвили, А.И.Львова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Химия, 1980. — 256 с.

Эмирджанов Р.Т., Лемберанский Р.А. Основы технологических расчетов в нефтепереработке и нефтехимии: Учеб. пособие для вузов. - М.: Химия, 1989. - 191с.

04 листопада 2022
Постановою Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки від 04 листопада 2022 року призначено стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених з листопада 2022 року.
10 жовтня 2022
Згідно з наказом МОН України #894 від 10.10.2022 утворено спеціалізовану вчену раду Д 55.051.04 з присудження наукового ступеня доктора наук зі спеціальностей 21.06.01 «Екологічна безпека» та 05.17.08 «Процеси та обладнання хімічної технології» в Сумському державному університеті строком на три роки.
08 червня 2022
8 червня розпочала роботу п’ята Міжнародна конференція «International Conference on Design, Simulation, Manufacturing: The Innovation Exchange» (DSMIE), постійним організатором якої є Сумський державний університет.
29 травня 2022
День Хіміка — професійне свято працівників хімічної та нафтохімічної промисловостей України. Відзначається щорічно в останню неділю травня. Свято встановлено в Україні «…На підтримку ініціативи працівників хімічної та нафтохімічної промисловості України…» згідно з Указом Президента України «Про День хіміка» від 7 травня 1994 р. № 219/94.

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Україна, 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова 2,
факультет технічних систем та енергоефективних технологій (ТеСЕТ)
кафедра «Хімічної інженерії,  Лабораторний корпус "А".

e-mail: [email protected],

            [email protected]

тел. +38(0542)33-71-24, 68-77-95, 33-70-73;

тел./факс +38(0542)33-40-58, 33-71-42.